הוא פגע בך,

את שתקת.

הוא צעק לך,

ואת ברחת.

הוא רצה שתראי-

אבל את עצמת עיניים.

 

ועכשיו הוא הלך....

 

אז הלב שלך שבור,

ואת עדיין עוצמת תקוות.

ועכשיו הוא כבר לא שלך-

אז העולם שלך סגור.

 

והכאב שלך -

הוא כבר גדול מכל.

 

את רוצה שהוא יראה-

אבל הוא כבר לא יכול.