בסעודה שלישית,

בין כל הקפה והפיצוחים

שרנו  "אם אשכחך"

ופתאום התחלתי להרגיש

איך הלשון נדבקת לחיך