שמחה-שלימות
שמחה זו האמת שלך
שאתה יודע שאתה שלם עם עצמך
יודע את רצונותיך
יודע מה מטרתך
יודע מי אתה
אלול זה תשובה מיראה
אדר תשובה מאהבה
אהבה זה שמחה
אתה יודע שמי שמסביב לך רוצה בטובתך
ובטוח יודע שההוא למעלה אוהב אותך ורוצה בטובתך
למרות שאתה נופל הוא איתך תמיד
שמחה זה לקחת כל דבר רע שיש לך ולהבין שגם אם עכשיו זה רע בהמשך זה יהיה טוב למרות שזה נראה כל כך רע עכשיו אבל בהמשך אם תסתכל טוב תראה שאור גדול יש בדברים הרעים ולא סתם אור גדול
אלא פתק מהקב"ה

"בני היקר אני יודע שאתה חושב שזה רע וזה לא טוב אבל אני אוהב אותך ואני רוצה בטובתך... לפעמים אני עושה דברים רעים כדי שתיתעורר שתקום מהשינה ותכיר בי... אני אוהב אותך..."
כתוב במלאכי "אהבתי אתכם אמר ד´ " זה נפלא רק צריך להכיר בזה וזאת השמחה האמיתית...

ומכאן אחרי הפנמה כזאת ודאי שאפשר וחובה לחייך! חובה לרקוד! לשמוח!!! לשיר!! לקפוץ!!!! לא להתיאש!!!!!!

חודש טוב מלא אור תשובה מאהבה ושמחה!!!!