ההבדל היחיד בין ליבוי לכיבוי זה בסה"כ שינוי של כ' , ו- ל' שתי אותיות צמודות אחת לשנייה , שתי משמעויות מנוגדות . צריך להזהר ממש ,זה מסוכן , לפעמים אנחנו מנסים לכבות משהו , אבל בעצם אנחנו רק מלבים אותו...