דרדרור אבנים דרדור נשמה צניחה למטה ריקנות נפשית תוך תוכית עמוק בפנים שם. איפשהוא, יש עוד תקוה נסיון לעלות קושי הגבורה ניצחון לתאוות סקילת הייאוש - --אבנים--....