שיר שחברה שלי המציאה.. רגע של שקט בין אור לשמים פסגת הרים נשאים מחייכת ממעל וצחוק ההדים מתגלגל על המים זה רגע יפה בין אביב לקיץ עולם מסתובב בקצב של אש אדומה ולוהטת מעלה תהיות חושפת עוד ידע נתמכת באופי יודעת שכאן זה הרגע לפרוץ שולחת עוד חץ שדוקר את המים השקט מופר ההרים דוממים רוחה השלוחה שוחה בשמים עוד הד משתלב בין אביב לקיץ