התכוונתי להכניס את זה לפני הבגרות בלשון אבל לא יצא לי... זה מכסה אותך את כל כולך לא משאיר כלום. ערימה ועוד ערימה אין פתח אוורור חונק בולע קובר אתה מנסה לצעוק לזעוק לבקש להתחנן ולא יוצא קול לאט לאט לא רואים אותך מכוסה לגמרי יש קול, אך אין עונה מערכת של שאלות בעיות פעולות שכחנו את הרגש אין יותר חיות חספוס של הנשמה אדישות של הלב בשביל מה.