חסר מעוף

איני יודע, כנראה שגם אתם

צאו מחיי

ולסיום סיומת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה