אני מונה

את הבתים בשירי

המשפטים, האותיות.

 

בוכלטריה של עיצורים.

איזון המשקל,

כיוון הכוונה.

מוציאה תחת ידיי

דוח מצומצם

לפקיד השומה שלי.

 

לשייף את המילים

להקציע משפטים.

האם אמרתי יותר מדי,

האם קימצתי?

 

זו המלאכה המייגעת

הסבלנית,

פוסט קדחת.

כעת עלי להציע את שירי,

לטווס לפניכם.

התרצו בו?