אהבה נהדרת

בליבי מפעמת

כלבה הזוהרת

ובמהירות מתפשטת

ממלאה את נשמתי הדואבת

 

נערה משתוקקת

לחוש

מחויבות מוחלטת

לראות

את עצמה

בעיניו

אבל אחרת

לשמוע

מילים שירגשוה

כשקיעה מאוחרת

 

ובד בבד-

נערה מתוכננת

עם רשימת מכולת מהלכת

מלקטת תכונות

כאבנים יקרות

חוקרת, בודקת

עד יסוד היסודות

לבל יחמוק מעיניה

הזעיר שבפריטים

העלול לערער

אותה

האיתנה בנשים

 

ולמרות התהום הפעורה

בין השתיים,

המשתוקקת

והמתוכננת

לדמות אחת התלכדו

לתפארת

בהתפשטות הרגש

הנפלא מכולם

למראהו...