רגע לפני

שהמצבה תכביד על גופך הגוועת,

אני מבקשת ומתחננת אליך סבא יקר!

קח את כל זכויותיך המרובים, עמוד מול ריבונו של עולם.

דבר איתו, שירחם עלינו, "כרחם על אב על בנים".

שיגאל אותנו מייסורנו, שנוכל לעבוד אותו באמת,

 מתוך שמחה ולא מתוך כאב!

בקש רחמים על עם ישראל לפני מלך מלכי המלכים!

זעק זעקה מול כל מלאכי השרת,

נער את השמיים, קרע אותם אם צריך!

בקש בשביל כל אותם יתומים ואלמנות.

בשביל כל אותם עקורי אדמות.

בשביל כל אלה שקוראים אליו באמת!

בקש... רק תבקש

תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים

אוהבת, מתגעגעת, כואבת.

אני.

 

*דברים שנאמרו בזעקה שותקת מעל קברו של סבא היום ב17:00

נמאס לי מהלוויות!