ניסיתי לומר שזה לא זה

אנחנו לא מתאימים

אפילו הפכים גמורים

אבל לא!

תנסה להתחבא תנסה להבלע

זה לא יעזור אנחנו בבעיה

שנינו שונאים שמגדירים הגדרות

לשנינו יש אותן שאיפות

"דוסים בנשמה"

אך לא בדרך הרגילה

דוגרים עד כדי דמעות

לא מפחדים מהפתעות

יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים

לא מפחדים משינויים

אתה מים שקטים חודרים עמוק

אני פצצת אנרגיה ששואפת רחוק

אתה מרגיע אני מחייה

כן.. לא הספק יש התאמה

אבל היושב במרומים החליט

בעזרתך האדיבה מיסטר בן אדווה

שגם אני וגם אתה צריכים

משהו אחר... מתאים יותר.