חילוני חרד

לגורלו

מאמין במזלות

בגילגול נשמות

בתורת הסוד

בעצמו

 

חילוני חרד

מעצמו

מאמין בכוחות על

טבעיים

בדתות זרות

ברוחות

 

חילוני חרד

מטבעו

מאמין בכוכבים

שם אולי חיים

תרבויות גבוהות

ללא גבולות

שמיים