ובאחת נשטף הקול

מסונתז מעוות מתגלגל

בני תישכורת על החוף

נעורים מתפתלים

תרים אחר עצמם

מושיטים ידיים

שם הרי גולן

הלומי תופים

שיכורים ולא מיין

מותשים ונטושים

על החוף

ואין דממה בוטחת

ואין מי שיעצור

מין בדידות חונקת

נמה אמא נם גם אבא

ובאחת נשטף הקול
וילדון אחד שובב, סתור שיער
צולל אל קרקעית
דומם.