לאכול תפוז (1)

...ללמוד תורה, להסתכל, להושיט יד, לתפוס, לקטום, לחתוך ביעילות, לפרוס, למלמל ברכה, להכניס לפה, ללעוס, לבלוע, לבלוע, לבלוע, לשבוע

למלמל ברכה, להמשיך ללמוד תורה...

 

לאכול תפוז (2)

 

לעצור

להתבונן בו...

לחשוק בו...

להפשיטו...

להריחו...

למששו...

להודות לה´...

לטעום...

ליהנות...

להכילו...

להודות שוב...

 

לראותו...

לפתחו...

ללמוד...