שוב אתה מתעורר מחלום
מתנשף, מותש מריצה ארוכה
התמונות עוד צורבות
ללא מנגינה ברקע
רק מילים מאחורי מסך שיניים חדות
 
הבוקר קר ואתה רועד
מתחת לקורים בהם עטפת
את שנתך, מפני הסיוטים
סחור סחור.
הפחד יוצא מתוך החורים
אתה לא מסוגל לתאר
את מה שמסתתר בארון.
 
שוב אתה מתחיל לחפש
את הסרט החקוק בזכרונך
אתה יושב מול מחשב
זה מבחן ביולוגיה
לראות אם תעמוד בניסוי
המילים הקרות
הוא נער תמים למראה, מעוות
רובוט
אבא עומד מעליו, מבקש
והילד מכה
בזרוע מברזל.