זו הערה שולית למשפט שולי שכתבת לי אתמול

שם נכתב

"אם תמיד כשנגמרות המילים באות הנשיקות

לא היו בעולם מלחמות".

ואני אומר

אחרי הנשיקות, באות המלחמות.