אתן לה להשבר

רסיסי זכוכית חמים
על רצפה קרירה

וכשהכל יצטנן

נמשיך לדבר.