הם לחמו, כדי לנצח;
קדימה, ללא חת, בקעוּ.
ששים שנה חלפו,
מאז רעם המלחמה האחרון, הטיח.
מאז פגז אחרון - קולותיו הלמו.

ששים שנה, האנושות משחרריה זוכרת!
זכר הנופלים למען הניצחון,
נישא בפי העולם.
דגל סובייטי מעל הרייכסטאג - הוא הסמל;
סמל גבורתו של החייל.

על פני כל אירופה, הם צעדו קדימה;
בכל צעד ופסע,
קירבו את רגע הניצחון.
במסירות נפשם, ציוו לנו חיים ושקט.
את החיה הנאצית,
הורידו לטמיון!