.."כמו תהום ים- כל זוהמת עולם אליו שוטפת והוא טהור- כך נפש האדם, כמו הים"... (נתן יונתן)