אני מוצא את עצמי מתוך סחרחורת

קו לקו

אין חיתוך מעוצב

 

טווה קורים שיהיו מה שאינני

אני בוקע

צל מתנועע

 

עכשיו חורץ דין בשלשלאות עופרת

זעיר שם

וכאן

רק כך ולא אחרת

 

עיוור-אילם-חרש עדיין

מושך חוטים של חסר

ההוא יהיה לך לפה וגם

היית לנו לעיניים

 

פתאום נחפז אני

מטיל בי מום אצל דוקין שבעין

אולי כדי שלא יראני

ויש אומרים בכלל בניב שפתיים

שלא יאמר לי את דברו עדיין

 

*

 

כשוך הסכנה אני צובע

מוסיף

גורע