אני מנמנם ואת

מצטיירת לך שמן על בד

שכבות שכבות של חיים אני

 מתהפך על הצד השני

בקווים גסים של פחם

חולם על מה שלא