שיר מסוכן

עוד אחת שגאה ביהדותה

הוא

נזר גיבור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה