שיר מסוכן

עוד אחת שגאה ביהדותה

הוא

אני יודעת!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה