איזשהו משהו נשגב מבקש להתבטא היה רוצה לצאת, את הליכלוך קצת לטאטא להתפשט, להאיר שליח הנשמה המאירה את השמים גם ביום סגריר מייחל, מצפה להאיר גם בפרטים להתגשם במהרה לרומם את החיים