* איך מלחמה של שנים איך ריצה ‏ ללא פשרות במעגלים הופכת לשטף מתוך צינור אחד ‏ כולו אור לנתיב בו אצעד ואשתומם כי תסכול מעקבות מטושטשים חרדה משטחים כבושים זעזוע מפרחים שנרמסו לא עוד אראה.‏ מביט באותו נוף משפשף את עיני ורואה רק שקעים בהר להאחז בו בכח לא ליפול לא לברוח. נאבק לטפס לחקוק גם אני לצידו. _____ עתניאל - אדר התשס"ד