בתחנות הזמן אני נעצר

שולח יד

אולי מישהו יעצור גם הוא.

 

בטוחנות הזמן, שיירים בודדים

מארוחות שעברו

הלילות שהיו ושאר עצמות.

 

מה שצמצם עושה לבנאדם.

בין תמונה לתמונה

חיוך משומר, חיוכו של עבר

ואין מנוס.