מנסה להרגיש.

מוזר איך עכשיו הכל נעלם.

רק הדמעות שיורדות.דביק וחם.

לא יכולה להרגיש.

 לא רגש קיים.רק דמעות.

לאן הכל נעלם?.

יושבת בוכה וזועקת.ולא יכולה להרגיש.

לא כאב, לא אהבה, לא געגוע.

רק משהו כזה לא מובן לא ידוע.

מן משהו כזה ריק.

כמו חלל שנפער.

מוזר איך פתאום שהכול נעלם.

רק דמעות על הדף, דביק וחם.