להתעטף בך להתעטף בריח בשרךְ ולחלום, לרחף בעננה הרכה, ולחדול.