גיל עדן

מאמין, אוהב את עם ישראל וארצו, מבקש תמיד את פנימיות הדברים

באהבתך אלי נטהר העולם

אבן ומקל שבור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה