גיל עדן

מאמין, אוהב את עם ישראל וארצו, מבקש תמיד את פנימיות הדברים

אלול

באהבתך אלי נטהר העולם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה