גיל עדן

מאמין, אוהב את עם ישראל וארצו, מבקש תמיד את פנימיות הדברים

השתקפות

מתפתל בנפתולי תפילותי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה