ערימות

בלגן

החיים שלי.

אני רודפת אחריהן,

והן בורחות

גדלות

מתגלגלות מצחוק עלי

ואחת על השניה

הן לא יודעות,

הערימות

שכל מאמץ הכי קטן

וכל פעם שאני מנסה

ועושה מחדש

יצטרפו ללבנים

שיבנו את המקדש.