הפיוט שלי
נראה לא מוצלח
לפעמים קצת נחרך
לפעמים מלוכלך
[לפאמים קוטב
וזורק לפך]
כי מה שמרשה
לעצמו מר צח
אני לא מוכרח
וטוב שכך !