קרפה דיאם

וזו רק ההתחלה

חלונות מתוקים

שינוי כיוון

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה