אני כמו אש

רגע עולה

רגע יורדת

וחיה בעיקר מרוח

אני כמו אש

לפעמים שופעת חום

ולפעמים שורפת

אני כמו אש

אני נכבית עד הסוף כשמכבים אותי