בין ארובות הקרקע
לארובות השמיים
הוא רוחף
אל ענני החלום.

הנה שם נם
ילד קט בעריסה
המוחזקת ביד מלאכים
מכונפים
שומרים
לבל תיגע בו יד
לבל יתמוסס.

ציפור גן עדן
תשיר לו שיר ערש
ויד אם יהודיה
תלטף אותו בחיבה.

וכשיקיץ מחלומו
יורידוהו יניחוהו
בנאות דשא
אי שם במחוז
הילדות
השמור מכל רע