אתה לי האור הנוגע

עת ליבי השחיר מכאב

אתה לי הים הרוגע

עת עולם מבטו לי הסב

לבך לי נצור כבריח

לא תפתח המנעול לאחרת

שתיקותיך ליוו

 מבטך המבטיח

להגן מליל רוח סוערת

אבקש את ידך

הגדולה הבוטחת

כעץ נטוע כולו שורשים

בעדנה לי תושיט

את היד הנמתחת

לכל מיסתורי נפשי

הן השקת ימיי  במי מעיין

החיית במים צלולים

הן פרשת לי שחר

על פני יממה

הסרת פחדים וצללים

 אתה לי אתה הוא

האיש שביקשתי

אתה כל אוצרות עולמים

עת תהיה לי לילות בהם התפללתי

.אהיה בשבילך אז ימים