רקיע ²³

אינני כליל ולא דומה לתכלת.

אוטם שריר ה'

ויהיו כרגעים אחדים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה