רקיע ²³

אינני כליל ולא דומה לתכלת.

סיפור להמשכים

אוטם שריר ה'

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה