רקיע ²³

אינני כליל ולא דומה לתכלת.

אסופי

ויהיו כרגעים אחדים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה