אפרת .

אנו יכולים לראות את חיינו דרך צרותינו-ולהתייאש. אך אנחנו גם יכולים לראות את חיינו דרך רגעי האושר שלנו-ולשמוח. בשירות לאומי

כאב של אובדן...

שפה שרק הלב יודע

קישורים שאקח עימי
הכרם שלי
עולים מעלה