פתאום, ברגע אחד נפרצו כל הכספות שבליבי. אחד אחד פוענחו הצפנים של כאבי שהתאמצתי להסתיר. נלקח שלל רב. נותרתי מחוסרת כל חשופה. שדדו ממני את עצמי.