לכבוד 60 שנה, לשחרור העיר קורסק, במלחמת – העולם השנייה בקֶשֶת – קורסק, בין שדות - חיטה והתלים עוטי – ירק, רעדה הקרקע; האדמה לחשה, בלהבות - אש! האוייב הפאשיסטי, עמד בפאתי – העיר, בנַסותו את קו – ההגנה, להבקיע; הכל להט סביב, כבמוקד. מתכת נמסה; אספלט על הדרכים, כלבה ניתך לו. הכל התערבב, במקשה מפוייחה אחת. אך מגיני – העיר, עמדו איתן על המשמרת; פגזיהם של הנאצים, לא הצליחו לשבור את רוחם!