צדק חברתי, עוד ינצח! כולם יהיו שווים; לחם – חוקיהם – ירוויחו; המחסור, ייפסק לעולם. למען העתיד, רגב – המאבק נרימה ולקראתו – נצעד!