כשהברושים נוטים לנפול

אותה הציפור מהשיר המוכר

נתלית על ענף זעיר ומזמרת:

המקומות להיאחז ניצתו

ועל כך נקונן.

 

לקראת שעת ערביים

יצאו לחפש מקום חדש.