דבורה רזיאל

נולדתי בעונה שהיא בין לבין, אולי בגלל זה אני

- - -

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה