בוא נטייל על חורשה רטובה

ללא הכנפיים משנה שעברה.

אתה רואה?

זהו החור עליו דיברתי.

שם גם אתה תזכה לגור.

הבא מעט עשב, זרדים ושיבולת

כשיגיע החורף, נהיה מוכנים.