לא חשבתי לרגע לעזוב

אך

אחרי שעקצו, מצצו, נגסו

אספתי  רגליי

וברחתי.

 

שם, מאחורי העץ הגדול

נמצאתי מגרד

את שארית העור מעליי.

 

נשארתי ללא מחסה.