הדבר הכי כואב שיכול להיות זו החרטה. הידיעה שיכול היה להיות אחרת.     י', שלעולם לא תדע עד כמה...