קול דממה דקה – 

התגלות השכינה.

אכן אתה אל מסתתר.

 

התגלה נא!

התגלה נא עלי:

הראה לי מקצת הודך!

 

זכני לראות

איך אתה מתגלה

בכל הווית עולמך!

 

האלהות העולמית עם האלהות העליונה לחבר:

בכל מעשי לכוין

שהנהגת המשפט בפועל תתגלה. 

 

אני אעשה את שלי,

ואתה עשה את שלך:

השפע לי טובה בגילוי אהבתך.

 

וגם אם חלילה בעוונותי לא אזכה,

לפחות זכני בהתבוננות

אשר מעשיך שפעת טוב במתנת חינם הם.