עומד לו ילד קטן

במעלה הרוגי הקודש,

בוכה על אבא שנרצח אתמול.

 

איננו מבין מהו המוות,

איננו יורד לסוף עומקם של החיים.

רק יודע דבר אחד – 

שאבא שוב לא יחזור!

 

איננו מתבונן על תהליכי שלום קטיעא,

על ועדת פיל מעולם לא שמע.

רק רצה אהבה אמיתית – 

ותגדע כהרף עין בידי משחית.

 

גזלו אדמתנו בני ישמעאל,

מוקשי הרצח מנסים לטבוח בנו בלי הכר.

עמא ריקא ואירופה,

בכזב מנסים להוליך אותנו.

 

שמע אבינו גודל עינוינו – 

תאמר למשחית:

הרף ידך מבני בכורי!

גלה לעיני כל הגוים,

שאתה בחרתנו מכל העמים!