ח   חנ  חנחנח

שיכורה האשה הזאת

מוחאת כפיים

צועקת בלחישות שפתיים

מרת נפש מתוקת עיניים

מי שענה לך

ח  חנ  חנחנח

הוא יעננו