הבוסתנים, ניפרוחו – שלכת; הֶעלים, נעטו – אדום. כתרג – לימונים – הצהיבו ותפזו – כתום. יורה – ירה; ירד טיפ – טיפין על הארץ; הכל רווה, ריחות – הסתיו. מעל הבוסתנים, אדומי – שחר, רוח רעננה – נשב. הבוסתנים, עלו – ניפרוחו – שלכת; עלוותם, התריגה וכתמה. הגשם ירה ונטף – לו והרוח חלפה…