מאבקי הפועלים - עוצמתם גואה וגוברת;
פעמי המהפכה - קולם עולה וַרַם.
נשק לַהמונים! הקריאה הולמת.
הכל לַקרב עולם!

המהפכה הפועלית,
את פני הארץ תַציפָה;
להט דגלים אדומים,
את דרכינו יאיר.

רק בכוח ההמונים,
לשנות את חיינו!
רק ידם - עוצם המאבק תגביר!